Material


I Royal Cosmed materialbank hittar du märkesvarumärken (logotyper, bilder, certifieringar, säkerhetsdatablad, utskrivbara broschyrer, affischer och bilder på sociala medier.)

Vi uppdaterar våra Dropbox-konton regelbundet.

Materialet är tillgängligt för våra kunder och partners.

Klicka på märket för att komma till märkets Dropbox.

Det materiella bankmaterialet skyddas av immateriella rättigheter och användning av materialet för något annat ändamål, vilseledande, i strid med god affärssed eller på något annat sätt som är oförenligt med Royal Cosmeds varumärken är förbjudet. Royal Cosmed förbehåller sig alla immateriella rättigheter i innehållet i materialbanken, med undantag av ovan nämnda begränsade användningsrätt. Royal Cosmed förbehåller sig rätten när som helst att förbjuda användningen av materialet med ensidigt meddelande. I andra avseenden gäller upphovsrättslagen. För mer information, kontakta info@royalcosmed.com